Jakie znaczenie mają raporty BIK i KRD przy udzielaniu chwilówki?

Często reklamy chwilówek wabią klientów hasłami: bez zaświadczeń czy tylko na dowód. Tymczasem pożyczkodawcy dążą do zminimalizowania ryzyka związanego z brakiem spłaty pożyczki i dlatego też często kierują swe zapytania do BIK (Biuro Informacji Kredytowej) w celu prześwietlenia sytuacji finansowej zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. W BIK rejestrowane są nawet opóźnienia w spłacaniu rat czy innych zobowiązań.

Skąd BIK posiada informacje?

Do Biura napływają dane z banków, SKOKów czy instytucji kredytowych oraz innych jednostek z nimi współpracujących, przy czym pierwsze z wymienionych podmiotów (banki, SKOKi i instytucje kredytowe) mają obowiązek przekazania tego rodzaju danych do BIK. Natomiast podmioty z nimi współdziałające już takiego obowiązku nie posiadają. W ramach przekazywanych informacji znajdują się takie dane jak udzielone:

 • kredyty,
 • pożyczki,
 • limity na kontach,
 • karty kredytowe i debetowe oraz
 • poręczone zobowiązania.


Przekazywane dane zawierają parametry dotyczące wysokości pożyczonej kwoty, na jaki okres czasu oraz w jakiej wysokości jest rata. Dla BIK istotne jest również gromadzenie informacji o terminowości w bieżącej spłacie wszelkich zobowiązań. W przypadku spłaty zobowiązań zgodnie z zapisami w umowie budowana jest pozytywna historia kredytowa. Natomiast przy wykazaniu opóźnień lub innych nieprawidłowości w spłacie zadłużeń budowana jest negatywna historia kredytowa.

W ramach gromadzonych informacjo o zobowiązaniach finansowych zbiera się także dodatkowe informacje jak:

 • wiek,
 • wykształcenie,
 • wykonywany zawód,
 • stałość zatrudnienia,
 • ilość osób w gospodarstwie domowym,
 • poziom zarobków,
 • posiadanie nieruchomości bądź ruchomości,
 • stan cywilny czy
 • posiadanie ubezpieczenia na życie.


Zebrane informacje mają pomóc w sprawdzeniu czy konkretna osoba radzi sobie ze spłatą zadłużenia i pozwalają ocenić jakie będzie prawdopodobieństwo problemów ze spłatą powinności. Raport z BIK wykazuje też liczbę obecnych zobowiązań, ich wysokość oraz wartość miesięcznych obciążeń gospodarstwa domowego. Z tego powodu raport BIK pomaga w podjęciu decyzji o udzieleniu pożyczki, gdyż dzięki raportowi widoczne jest czy pożyczka nie będzie zbyt obciążająca dla danej osoby. Dodatkowo szacowane jest ryzyko braku spłacania rat w terminie.

W przypadku firm pożyczkowych udzielane zobowiązanie pochodzi z kapitału własnego firmy, a pożyczki na dowód czy bez zaświadczeń wiążą się z dużym ryzykiem braku spłaty. Firmy pożyczkowe korzystają też z innych rejestrów jak:

Krajowy Rejestr Dłużników BIG (KRD), który zbiera informacje na temat dłużników (osoby fizyczne, małe i duże firmy, korporacje, deweloperzy czy nawet gminy);

Biuro Informacji Gospodarczej, który w raporcie przedstawia zarówno informacje pozytywne jak i negatywne;

BIG InfoMonitor, gdzie gromadzone są tylko negatywne informacje dotyczące pożyczkobiorcy. Do podmiotów korzystających z tego zbioru informacji zalicza się:

 • banki,
 • pozabankowe instytucje pożyczkowe,
 • sprzedawcy mediów,
 • spółdzielnie mieszkaniowe.


Warto zauważyć, że wierzyciel ma prawo do negatywnego wpisu na temat dłużnika już po 30 dniach od opóźnienia w spłacie powinności. Jednorazowe zdarzenie może być przez instytucje wybaczone, w szczególności gdy zbiegają się one z nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi (np. utrata pracy, ciężka choroba). Informacje tego rodzaju są widoczne w rejestrze przez 3 lata od momentu zdarzenia.

W przypadku firm pożyczkowych to przekażą one negatywny wpis o ile współpracują z Biurem Informacji Kredytowej. Jednakże aby przekazać informacje do BIK firma pożyczkowa potrzebuje zgody klienta.