Kredyt hipoteczny

Dla wielu osób kredyt hipoteczny jest jedyną szansą na własny kąt. Nie musi on być przeznaczony wyłącznie na zakup dowolnej nieruchomości. Dzięki niemu można także w pewnym stopniu zapłacić na inne wydatki, jak chociażby spłacić inne zobowiązanie wobec banku, co jest bardzo korzystne biorąc pod uwagę niskie oprocentowania takiego produktu finansowego, jak również w wielu przypadkach bardzo przystępną marżę.

Bardzo duża zaletą, jaką cechuje kredyt gotówkowy tego rodzaju jest to, że można go spłacać nawet przez 40 lat. Oczywiście okres kredytowania w tym przypadku jest w pewnej mierze uzależniony od wieku kredytobiorcy. Logicznym na pewno jest to, że osoba 50- letnia nie będzie mogła spłacać zobowiązania tak długo, ale już klient banku mający nieco ponad 20 lat jak najbardziej. Ważnym faktem jest także to, że kredyt hipoteczny może być udzielony nawet na sumę odpowiadająca pełnej wartości nieruchomości, dzięki czemu otrzymana kwota pozwoli w pełni sfinansować zakup.

Biorąc pod uwagę cel, na jaki zamierza się przeznaczyć kredyt hipoteczny, możemy dokonać podziału tego typu kredytu na typowy kredyt hipoteczny, jak również kredyt hipoteczno-budowlany. Jak sama nazwa wskazuje, drugi z wymienionych tutaj produktów powinien być przekazany na cele łącząc się z budową domu lub mieszkania. Warto tutaj wspomnieć o tym, że środki w tym przypadku są wypłacane w transzach, bądź też w całości, jednak warto pamiętać o tym, że do wniosku kredytowego musi być załączony kosztorys. W przypadku klasycznego kredytu hipotecznego, środki otrzymane od banku mogą powędrować bezpośredni na konto dewelopera od którego chcemy kupić mieszkanie.

A może w obcej walucie

Jeszcze kilka lat temu w naszym kraju ogromnie popularne było zaciąganie kredytów walutowych, w tym także tych przeznaczonych na zakup mieszkania. Jednakże przy obecnym niepewnym kursie walut, zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie wybranie kredytu w rodzimej walucie, bowiem decydując się np. na zobowiązanie we frankach szwajcarskich, można potem być zobowiązanym do oddania znacznie wyższej kwoty niż tego oczekiwaliśmy.

Na pewno wiele osób zastanawia się nad tym, co się się stanie w sytuacji, gdy spłacenie kredytu nie będzie możliwe. Jak sama nazwa tego produktu bankowego wskazuje, zabezpieczeniem tutaj jest hipoteka nieruchomości. Jednakże nie należy się od razu obawiać tego, że bank przejmie nasz dom lub mieszkanie. Aby do tego doszło musielibyśmy zalegać z płatnościami przez dłuższy czas, a także lekceważyć monity przychodzące z baku. Zawsze lepiej w takiej sytuacji rozmawiać i ustalić jakieś rozsądnie rozwiązanie. Pamiętajmy o tym, że z każdej sytuacji jest wyjście i należy dążyć do rozwiązania problemów ze spłatami kredytu na drodze negocjacji. Zarówno nam jak i bankom zależy bowiem na tym, aby wszelkie zobowiązania zostały spłacone.

W przypadku wielu banków przy kredycie hipotecznym niezbędna jest wpłata własna. Jednakże kwota ta nie jest zbyt wysoka. Mówiąc o kredycie hipotecznym, warto wspomnieć także o specjalnym programie, który jeżeli nie zmienią się założenia będzie realizowany do końca 2018 roku, a konkretnie mowa jest tutaj o Mieszkaniu dla Młodych. Dzięki niemu osoby w określonym wieku mogą liczyć na wsparcie państwa i sporych dopłatach z jego strony. Jak więc widzimy mamy sporo możliwości, które pozwolą nam na zakup własnego M. Warto przeanalizować poszczególne oferty banków w tym zakresie i wybrać najkorzystniejsza zarówno pod kątem oprocentowania, jak i wysokości kredytu.